Pierwsze Szkolenie Pełnomocników

W dniach 8 – 10 kwietnia 2013r. odbyło się zorganizowane przez Fundację szkolenie pełnomocników komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wzięło w nim udział 12 przedstawicieli KWP z: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Rzeszowa oraz Komendy Stołecznej Policji.  

Termin przedsięwzięcia zbiegł się z III rocznicą tragedii smoleńskiej, która zabrała z grona rodziny fundacyjnej ks. Kanonika Andrzeja Kwaśnika – Kapelana Policji. W dniu 10 kwietnia uczestnicy szkolenia oddali hołd tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej wspominając w sposób szczególny ks. Kwaśnika i jego często powtarzane słowa: „życie jest piękne – trzeba tylko pięknie żyć”.