Pobiegli w szczytnym celu dla podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

250 dorosłych i prawie setka dzieci wzięła udział w biegu z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej. Wydarzenie, które zorganizowała Komenda Miejska Policji oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze miało również cel charytatywny. Dochód z opłaty wpisowej oraz pieniądze zebrane podczas festynu rodzinnego zasilą Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Pamięć o Kolegach, którzy poświęcili własne życie służąc innym została uczczona 15 czerwca 2019 roku biegiem z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej. W wydarzeniu uczestniczyły m.in.: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. Anna Szydzik, st. sierż. Natalia Czyrniańska z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp. oraz wdowy – Pani Alicja Psut i Pani Czesława Buler. Wszystkie panie, przy pomocy specjalnie oznakowanych puszek, kwestowały na rzecz Fundacji oraz informowały Lubuszan o jej misji i celach. Podczas  zbiórki w Zielonej Górze zebrano kwotę kilku tysięcy złotych.

W imieniu Zarządu oraz podopiecznych Fundacji mł. insp. Anna Szydzik podziękowała inicjatorom i pomysłodawcom tego szczytnego wydarzenia, przekazując organizatorom i uczestnikom zawodów okolicznościowe upominki przygotowane przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

oprac. Magdalena Dudlej, WKS KWP w Gorzowie Wlkp.

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1128-i-bieg-charytatywny-za-nami