Podsumowanie działań fundacji w roku 2012

W dniu 2 kwietnia 2013r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poświęcone podsumowaniu działalności Fundacji za rok 2012. Zebranie prowadził Przewodniczący Rady nadinsp. Władysław Padło. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady: insp. Maciej Sławiński oraz podinsp. w st. spocz. Andrzej Żwański. Na podsumowanie posiedzenia przybył Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który podziękował Radzie, Zarządowi ale także, za ich pośrednictwem, wszystkim wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.

Rada – po wysłuchaniu sprawozdania, które przedstawiła Prezes Zarządu Fundacji Pani Irena Zając – pozytywnie oceniła kolejny rok pracy na rzecz podopiecznych, zatwierdziła bilans i rachunek wyników za 2012 rok. W ubiegłym roku odbyło sie 21 posiedzeń Zarządu, przyznano podopiecznym 106 zapomóg socjalnych, 47 osób otrzymało pomoc na naukę, a 54 na ochronę zdrowia. Wzorem lat ubiegłych 222 podopiecznych Fundacji wyjechało na zimowiska, kolonie, wczasy rodzinne oraz do sanatorium. Jest to tylko kropla w morzu szerokiej działalności Fundacji, którą Zarząd w nie zmienionym składzie: prezes – mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, wiceprezes – Joanna Molak, sekretarz – mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz, skarbnik – mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur oraz członek Zarządu – nadkom. Barbara Żebrowska, będzie kontynuował w roku 2013.

Niestety w roku 2012 na konto Fundacji wpłynęło mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym! Dlatego całym sercem polecamy pamięci wszystkich Państwa Fundację. Może nie wszyscy zdecydowali jeszcze komu przekażą 1% - może właśnie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Za każde – nawet najmniejsze wsparcie – Fundacja składa wielkie podziękowania i zapewnia, iż otrzymane środki przeznaczone będą na działalność statutową.