Posiedzenie Zarządu Fundacji 17 lipca 2013

W dniu 17 lipca 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 21 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

- pomocy socjalnej – 14 podań

- zdobywania wykształcenia i wiedzy – 2 prośby

- pomocy związanej z ochroną zdrowia – 5 wniosków

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.