Posiedzenie Zarządu Fundacji 25 kwietnia 2013r.

W dniu 25 kwietnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrywane były prośby podopiecznych Fundacji. Rozpatrzono 11 wniosków, w tym Uchwałą Zarządu przyznano zapomogi finansowe dotyczące:

- najwięcej, bo 6 – zdobywania wykształcenia i wiedzy (dofinansowanie kosztów czesnego, kursu na prawo jazdy, zakup komputera);

- 4 zapomogi socjalne;

- pomocy związanej z refundacją kosztów leczenia – 1 wniosek.

W drugiej części posiedzenia omówiono plany wypoczynku letniego dla rodzin oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.