Posiedzenie Zarządu Fundacji 27 maja 2013r.

W dniu 27 maja 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji. Rozpatrzono podania o udzielenie pomocy podopiecznych Fundacji. Przeanalizowano 13 wniosków, na podstawie których Uchwałą Zarządu przyznano zapomogi finansowe dotyczące:

- pomocy socjalnej – 7 podań

- zdobywania wykształcenia i wiedzy – 3 prośby

- pomocy związanej z refundacją kosztów leczenia – 2 wnioski

- wyjazdu w okresie wakacyjnym – 1 podanie.

W drugiej części posiedzenia analizowano plany wypoczynku letniego dla rodzin oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.