Posiedzenie Zarządu Fundacji 4 kwietnia 2013r.

W dniu 4 kwietnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrywane były prośby podopiecznych Fundacji. Rozpatrzono 26 wniosków, w tym Uchwałą Zarządu przyznano zapomogi finansowe dotyczące:

- najwięcej, bo 11 – pomocy związanej z refundacją kosztów leczenia, zabiegów medycznych, zakupu leków i okularów oraz leczenia sanatoryjnego;

- 9 zapomóg socjalnych;

- zdobywania wykształcenia i wiedzy (dofinansowanie kosztów czesnego, kursu na prawo jazdy, zakup komputera) – 6 wniosków.

W drugiej części posiedzenia omówiono szczegółowy przebieg organizowanego szkolenia pełnomocników komendantów wojewódzkich Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.