Spotkanie w Rzeszowie z rodzinami poległych na służbie policjantów.

Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej Sabik spotkał się z rodzinami poległych na służbie policjantów. Okazją do spotkania były zbliżające się Święta Wielkanocne.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się wczoraj uroczyste spotkanie z rodzinami poległych na służbie policjantów. Bliscy funkcjonariuszy zostali zaproszeni przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zastępca komendant zapewnił zebranych, że policjanci nigdy nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą zawsze liczyć na pomoc z ich strony.

W trakcie spotkania insp. Andrzej Sabik przekazał dla rodzin środki pieniężne, które - jak powiedział - mają choć w części pomóc w tym przedświątecznym okresie.

Na co dzień rodziny te wspierane są przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, powołaną przez Komendanta Głównego Policji w 1997 roku. Celem fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Najczęściej na służbie giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. We wrześniu ubiegłego roku fundacja obchodziła 15-lecie swojej działalności.

opracowanie - KWP w Rzeszowie.