Uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych

Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci oraz złożenie wieńców przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Dla całej formacji to wyjątkowo wzruszające chwile, bo właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W uroczystości odsłonięcia tabliczek pięciu policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby, uczestniczyli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Helena Michalak, Krajowy Duszpasterz Policji oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek a także rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci.

Zgromadzonych przywitał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. „Dzisiejsza uroczystość to szczególnie wzruszający i podniosły moment dla naszej formacji. (...) Ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta. Policjanci, których nazwiska zostaną dziś wpisane do Księgi Pamięci, wypełnili słowa roty ślubowania do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny ponieśli ofiarę największą - ofiarę życia” – powiedział. Komendant przypomniał, że bycie funkcjonariuszem to również misja. „Wszyscy zginęli podczas wykonywania zadań służbowych. Polegli podczas zatrzymywania groźnych przestępców, zginęli w wypadkach na służbie, w czasie interwencji pomagając i ratując zdrowie i życie innych ludzi. Zawód policjanta to zawód specjalny i dla wyjątkowych ludzi” - podkreślał szef Policji.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk zadeklarował także pomoc finansową dla rodzin policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. „Policja nie zostawia bez pomocy i opieki rodzin swoich funkcjonariuszy, którzy zginęli lub zostali poszkodowani podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pomaga im Komenda Główna Policji, wspierają macierzyste jednostki Policji. Nieocenioną pomoc niesie powstała w 1997 roku Fundacja Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Z inicjatywy kierownictwa Policji i władz Fundacji, w ustawie o Policji znalazł się zapis, że każde z dzieci policjanta, który zginął na służbie, będzie miało zagwarantowaną pomoc finansową na kształcenie na poziomie średnim i wyższym”. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk powiedział, że „pięciu dzisiejszych bohaterów tej podniosłej uroczystości traktowało swoją służbę w Policji jako misję. Wypełnili ją do końca. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci i na kartach historii polskiej Policji.”

„To byli bohaterowie, ludzie na których inni mogli polegać. To byli policjanci, którzy bardzo poważnie traktowali swoje obowiązki. To byli policjanci z powołania, poświęcili swoje życie, żeby ratować innych” – powiedział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, zapewniając pomoc dla rodzin poległych policjantów.

Następnie do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i przedstawicielom jednostek, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów. Po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wieńce, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Policji złożono też wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. To właśnie tu złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

O godzinie 18:00 w Katedrze Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz spotkanie z Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym w Katedrze Prawosławnej.

***

Sylwetki policjantów, których nazwiska zostały wpisane w tym roku do Księgi Pamięci:

Sierż. szt. Karol Kurdelski: ur. 1981 r. – zm. 2013 r., referent Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Szubinie. Był policjantem zaangażowanym, obowiązkowym oraz dyspozycyjnym. Swoje zadania wykonywał wzorowo. Nie ograniczał się do ustawowego czasu pracy. Swoim zaangażowaniem w służbie oraz stosowanymi metodami pracy w znacznym stopniu przyczynił się do utrzymywania wysokiego poziomu pracy pionu kryminalnego w komisariacie policji w Szubinie.

23 stycznia 2013 r. Policjant w trakcie pełnienia służby w miejscowości Szubin jechał wraz z drugim funkcjonariuszem samochodem służbowym marki opel astra. Kierujący pojazdem starszy sierżant Jarosław Nadolny nie zachował należytej ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu, gdzie obowiązuje znak poziomy p-4 (linia podwójna ciągła). W trakcie manewru pojazd służbowy, którym jechali policjanci, wpadł w poślizg i uderzył lewym bokiem w przód prawidłowo jadącego z naprzeciwka pojazdu marki volvo. W wyniku zderzenia śmierć poniósł kierowca opla astry starszy sierżant Jarosław Nadolny oraz pasażer sierżant sztabowy Karol Kurdelski.

Asp. szt. Cezary Mokrzewski: ur. 1977 r. – zm. 2015 r., specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji. Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym, dyspozycyjnym i sumiennym. Posiadał duże umiejętności stosowania form i metod pracy operacyjnej. Skutecznie prowadził sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się obrotem narkotykami, samochodami pochodzącymi z przemytu oraz nielegalną bronią. Wykazywał się kreatywnością i inicjatywą.

7 maja 2015 r. Policjant podczas służby wykonywał wraz z innymi funkcjonariuszami czynności polegające na konwojowaniu osoby zatrzymanej. Na jadący prawidłowo nieoznakowany pojazd służbowy poruszający się drogą krajową nr 8 w kierunku Białegostoku, w miejscowości Pęsy-Lipno, zjechał umyślnie, naruszając przepisy ruchu drogowego, kierowca jadącego z naprzeciwka ciągnika siodłowego z naczepą, powodując zderzenie. W wyniku wypadku policjant poniósł śmierć.

Mł. insp. Krzysztof Tumiel: ur. 1980 r. – zm. 2015 r., p.o. Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji. Był policjantem sumiennym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Jego profesjonalizm, wiedza, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje spowodowały, iż powierzono mu pełnienie obowiązków naczelnika wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej zarządu w Białymstoku centralnego biura śledczego policji.

7 maja 2015 r. Policjant podczas służby wykonywał wraz z innymi funkcjonariuszami czynności polegające na konwojowaniu osoby zatrzymanej. Na jadący prawidłowo nieoznakowany pojazd służbowy poruszający się drogą krajową nr 8 w kierunku Białegostoku, w miejscowości Pęsy-Lipno, zjechał umyślnie, naruszając przepisy ruchu drogowego, kierowca jadącego z naprzeciwka ciągnika siodłowego z naczepą, powodując zderzenie. W wyniku wypadku policjant poniósł śmierć.

Asp. szt. Marek Dziakowicz: ur. 1975 r. – zm. 2015 r., dzielnicowy Wydziału Prewencji Komisariatu Policji I w Wałbrzychu. Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym i sumiennym, otwartym na kontakty z innymi osobami. Jako dzielnicowy cieszył się szacunkiem lokalnej społeczności. Potrafił znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji. Podczas interwencji niejednokrotnie ratował życie innych, z narażeniem własnego. Był honorowym dawcą krwi, wyróżniony przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Wałbrzychu w konkursie „Wałbrzych miastem krwiodawców”.

20 lipca 2015 r. Przebywał na urlopie wypoczynkowym w miejscowości Gąski. Kiedy wraz z żoną i córką spacerował po plaży, zauważył wołającego o pomoc młodego mężczyznę, który znajdował się w morzu, około 30 metrów od brzegu. Wraz z grupą innych osób funkcjonariusz natychmiast podjął akcję ratunkową wobec tonącego mężczyzny. W wyniku akcji tonącego udało się uratować, natomiast funkcjonariusz poniósł śmierć.

Mł. asp. Tomasz Frąszczak: ur. 1987 r. – zm. 2015 r., policjant Ogniwa I Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie. Był policjantem ambitnym, samodzielnym, o dużym poczuciu odpowiedzialności, koleżeńskim oraz lubianym w środowisku policyjnym, zaangażowanym w działania mające priorytetowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

17 sierpnia 2015 r., realizując zadania służbowe na motocyklu, został skierowany przez operatora 997 na interwencję do dzielnicy Szczecin-Dąbie w celu zatrzymania sprawcy rozboju. Kiedy jechał ulicą Przestrzenną, z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, wykonał manewr wyprzedzania samochodu osobowego marki Fiat Punto. Kierowca samochodu nie udzielił mu pierwszeństwa i doszło do zderzenia. Policjant zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.