Drugi Charytatywny Bal Oficerski Policji

Zdjęcia: Marek Krupa