Podziękowania i życzenia

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za pomoc udzieloną naszej fundacji.