X rocznica Fundacji u przyjaciół w Czechach

W dniach 5 – 6 grudnia 2012 roku czeska Fundacja Policjantów i Strażaków – wzajemna pomoc w potrzebie, zorganizowała w Pradze spotkanie osieroconych rodzin po policjantach i strażakach, którzy zginęli podczas wykonywania zadań służbowych oraz byłych policjantów i strażaków, którzy utracili zdrowie w czasie bezpośredniego wykonywania zadań służbowych.

Na zaproszenie Rady i Zarządu Fundacji czeskiej w uroczystościach rocznicowych udział brała 10 osobowa delegacja Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, której przewodził nadinspektor Władysław PADŁO, przewodniczący Rady Fundacji. Członkami delegacji byli przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz podopieczni Fundacji.

Takie wyróżnienie polskiej Fundacji jest związane, z utrzymywaniem przyjacielskich kontaktów od początku powstania czeskiej Fundacji, ponieważ jesteśmy uważani za przykład i wzór działalności fundacyjnej a nadinspektor Władysław Padło za emisariusza, który przed 8 laty osobiście pomagał w opracowaniu programu działania.

Od roku 2006, każdego lata grupa 15 osób młodzieży z czeskiej Fundacji odpoczywa na obozach w Międzyzdrojach, organizowanych przez naszą Fundację. W ramach rewanżu polska młodzież fundacyjna, odpoczywa w czeskich ośrodkach resortu spraw wewnętrznych.

Uroczystości rocznicowe w Pradze były doskonałą okazją do przekazania pozdrowień i gratulacji oraz wręczenia dyrektorowi czeskiej Fundacji – Panu Vladimirovi Szuterze, statuetki z okazji XV rocznicy naszej Fundacji. Delegacja polska złożyła wieniec pod pomnikiem Poległych Policjantów i Strażaków, który znajduje się na terenie Muzeum Policji Czeskiej i od 5 lat pełni rolę głównego miejsca uroczystości czeskiej Fundacji. Przewodniczący polskiej delegacji – nadinspektor Władysław Padło był również angażowany do występowania w gronie kierownictwa czeskiej Fundacji podczas oficjalnych spotkań z rodzinami.

Uzyskaliśmy zapewnienie o zasadności dalszej współpracy i to zarówno ze strony władz Fundacji czeskiej oraz związków zawodowych czeskiej policji a także od samego komendanta głównego czeskiej policji pana płka Martina Czerviczka.

Korzystając z okazji publikacji tej informacji na stronie internetowej KGP oraz w miesięczniku „Policja 997”, raz jeszcze dziękujemy czeskiej Fundacji za zaproszenie na uroczystości X rocznicy, a także przesyłamy serdeczne życzenia i pozdrowienia.

Ahoj

Zenon Parchimowicz

Sekretarz Zarządu Fundacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią z tego wydarzenia.