Pierwszy Charytatywny Bal Oficerski Policji

 „Dla polskiej Policji, jak i dla mnie osobiście, wielkim honorem jest to, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w Pierwszym Charytatywnym Balu Oficerskim Policji, którego swoim patronatem objęła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Pani Anna Komorowska” – tymi słowami Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wraz z małżonką powitał przybyłych gości.

Pierwszy Charytatywny Bal Oficerski Policji, pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Pani Anny Komorowskiej, odbył się 18 stycznia 2014 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Swoją ideą nawiązywał do tradycji balów oficerskich – policyjnych i wojskowych, odbywających się w okresie karnawału w dwudziestoleciu międzywojennym. Istotą przedsięwzięcia było wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Przy wejściu zaproszonych gości witały dwa posterunki honorowe: pierwszy, wystawiony przez Grupę Rekonstrukcyjną Policji Państwowej z I Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie i drugi – oficerski – wystawiony przez Oddział Prewencji Policji KSP w Warszawie.

Honorowymi gośćmi balu, byli między innymi: Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP, prof. dr  hab. Alojzy Szymański – Rektor SGGW, Paweł Wojtunik – Szef CBA, płk Dariusz Łuczak – Szef ABW,  profesor Brunon Hołyst – przewodniczący Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji. 

Witając wszystkich przybyłych Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podkreślił, że należy pamiętać o tym, że biorąc udział w tym bardzo ważnym przedsięwzięciu charytatywnym, pomagamy wielu osobom z policyjnego środowiska, a zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, tj. wdowom i sierotom po policjantach, którzy oddali życie w służbie. „Wielki człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym potrafi dzielić się z innymi” – tymi słowami wypowiedzianymi przed laty przez Jana Pawła II, nadinsp. Działoszyński zaakcentował cel, a co za tym idzie, motyw przewodni balu, jakim była  zbiórka pieniędzy na wsparcie statutowej działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką 220 rodzin.

Jak na wielki bal przystało rozpoczął się on mazurem Stanisława Moniuszki w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego  SGGW „Promni”, a następnie panowie w mundurach wyjściowych ze sznurami galowymi, w towarzystwie niezwykle szykownych dam, odtańczyli poloneza Wojciecha Kilara.

Wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc i wsparcie podziękował nadinsp. Władysław Padło – przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: „Jest w naszej formacji grupa szczególna, kobiet i dzieci, pokrzywdzonych tym, że ich najbliżsi zginęli wypełniając rotę ślubowania do końca. Bardzo dziękujemy Pani Prezydentowej Komorowskiej za objęcie patronatem tego przedsięwzięcia”. Jak podkreślił generał Padło: „to już 15 lat odkąd działa nasza Fundacja”.

Goście balu tańczyli przy dźwiękach walców i standardów muzyki rozrywkowej, które w niezrównany sposób, świadczący o doskonałym przygotowaniu, grali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją podinsp. Janusza Trzepizura.

Gwiazdami wieczoru byli znani artyści, którzy uświetnili go swoimi występami.

Bal zakończył się o godzinie trzeciej nad ranem odtańczeniem marsza Radetzkiego i pożegnaniem gości przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego wraz z Małżonką.

Organizacją przedsięwzięcia zajmowała się komitet pod przewodnictwem Małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Haliny Działoszyńskiej w składzie: przewodnicząca – mł. insp. Kornela Oblińska – zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, zastępca – Irena Zając – prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, członkowie: insp. Grzegorz Jach, insp. dr Mariusz Sokołowski, mł. insp. Anna Kuźnia, podinsp. Jarosław Barski, Joanna Grad, Dorota Kowalska-Goś, Roman Miśkiewicz, Grzegorz Nems, Arkadiusz Skrzypczak, Sylwester Stelmasiak oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

źródło: www.policja.pl

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia.