Posiedzenie Zarządu Fundacji 19 grudnia 2013

W dniu 19 grudnia 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 9 podań o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

– pomocy socjalnej – 4 podania

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 3 prośby

– pomocy związanej z ochroną zdrowia – 2 wnioski.