Posiedzenie Zarządu Fundacji 3 stycznia 2014

W dniu 3 stycznia 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, które poświęcono przede wszystkim na omówienie przygotowań zbliżającej się akcji ZIMA 2014 organizowanej dla podopiecznych Fundacji. Osoby odpowiedzialne za realizację wyjazdów przedstawiły szczegóły logistyczne. Przyjęty plan turnusów pozwala podopiecznym ze wszystkich województw skorzystać z zimowego wypoczynku.

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach, a szczególnie w Pierwszym Charytatywnym Balu Oficerskiego Policji. Bal odbędzie się w dniu 18 stycznia 2014r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.  

Przedstawiciele Zarządu Fundacji zostali zaproszeni na spotkania noworoczne z podopiecznymi organizowane przez szefów Policji w garnizonie zachodniopomorskim oraz łódzkim.

Rozpatrzono 4 podania o udzielenie pomocy finansowej. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał zapomogi finansowe dotyczące:

– pomocy socjalnej – 1 podanie

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 3 prośby.