Spotkanie noworoczne w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

W środę 21 stycznia br, na zaproszenie Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej, do siedziby MSW na noworoczne spotkanie przybyli Podopieczni i przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni”.

Pani Minister towarzyszyli komendanci główni: Policji – gen. insp. Marek Działoszyński i Państwowej Straży Pożarnej – gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. W gronie gości znaleźli się także Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadisnp. Władysław Padło oraz Z-ca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Kornela Oblińska.

Podopieczni FPWiSPPP przybyli na spotkanie wraz z Panią Prezes Zarządu FPWiSPPP Ireną Zając, członkami Zarządu oraz pełnomocnikami komendantów wojewódzkich. Z każdego województwa przyjechała co najmniej jedna rodzina.

– Spotkaliśmy się, by pamiętać o tych, którzy poszli na służbę, ale z niej nie wrócili – powiedziała w trakcie spotkania minister Teresa Piotrowska. – Dziękuję wszystkim wolontariuszom i darczyńcom za zaangażowanie, solidarność oraz otwarte serce wobec rodzin poszkodowanych i zmarłych na służbie policjantów i strażaków.

 

Podopieczni oraz pełnomocnicy z poszczególnych garnizonów otrzymali upominki od Pani Minister oraz Fundacji. Spotkanie zakończył występ iluzjonisty oraz poczęstunek.

 

Zdjęcia: Andrzej Mitura