Posiedzenie Zarządu Fundacji 18 maja 2015

W dniu 18 maja 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji,  na którym rozpatrzono 7 wniosków. Po analizie, Zarząd Fundacji przyznał pomoc dotyczącą:

– pomocy socjalnej – 4 podania

– zdobywania wiedzy i wykształcenia – 3 prośby.

 

W drugiej części posiedzenia omówiono stan przygotowań akcji LATO 2015 organizowanej dla podopiecznych Fundacji.

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.