UWM/KWP: Dochód z balu dla wdów i sierot po poległych policjantach

Cztery i pół tysiąca złotych dochodu z uniwersyteckiego balu charytatywnego przekazał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Symboliczny czek odebrała szefowa Fundacji, Pani Irena Zając.

Uniwersytecki doroczny bal odbył się 17 stycznia 2015. Jak co roku dochód z niego już góry został przeznaczony na cel charytatywny. W tym roku rektor postanowił, że przekaże go Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dlaczego akurat tej organizacji?

– Po pierwsze trzeba sobie pomagać. Po drugie ci polegli policjanci chronili nasze bezpieczeństwo. Pozostawili wdowy i sieroty. Szczególnie ich dzieciom trzeba pomóc w zapewnieniu dobrego startu życiowego. Teraz my – społeczeństwo musimy się nimi zaopiekować – wyjaśnił krótko prof. Ryszard Górecki rektor UWM.

Pieniądze fundacja zgodnie z wolą darczyńcy, czyli UWM, może przeznaczyć tylko na wsparcie kształcenia podopiecznych. Symboliczny czek z rąk rektora odebrała Irena Zając, prezes Fundacji. Serdecznie podziękowała darczyńcom.

– Polegli policjanci byli przeważnie ludźmi młodymi, z niskimi pensjami. Wdowy po nich dostają, więc niskie renty. Te renty po kilku latach na skutek inflacji stają się coraz niższe. Zostawili małe dzieci, które rosną, chcą się uczyć, idą na studia, wyjeżdżają z domów, więc wydatki wzrastają. Nasza fundacja nie dostaje pieniędzy od państwa. Utrzymuje się z datków od darczyńców. Z tych pieniędzy fundujemy dla uczącej się młodzieży stypendia, przeważnie w wysokości 300-400 zł miesięcznie. Nasza fundacja opiekuje się 200 osobami. Najmłodszy podopieczny urodził się 2 miesiące po śmierci ojca – poinformowała Irena Zając.

W naszym regionie fundacja opiekuje się 11 dziećmi. Jeden z jej podopiecznych skończył prawo na UWM.

Do podziękowań szefowej Fundacji przyłączył się insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Taki gest to pomoc, pokazujący ludzką wrażliwość i zrozumienie. My zawsze będziemy wspierali bliskich policjantów, którzy nagle stracili męża, syna, tatę. Obecnie Fundacja opiekuje się 11 rodzinami z Warmii i Mazur. Policjanci pomagają rodzinom kolegów także w inny sposób – przekazując 1% podatku, czy określoną kwotę z pensji.

– Przekazujecie nam 1% swego podatku – zaapelowała prezes, a prof. Górecki już teraz zaprosił wszystkich chętnych na kolejny charytatywny bal uniwersytecki. Odbędzie się 23 stycznia 1016 r.

źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/14904,UWMKWP-Dochod-z-balu-dla-wdow-i-sierot-po-poleglych-policjantach.html