Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji wspiera naszą Fundację.

Dnia 17 marca b.r.  w Urzędzie Miasta w  Poznaniu odbyła się uroczystość  przekazania strojów narciarskich Marit Bjoergen i Justyny Kowalczyk zwycięzcy charytatywnej licytacji. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Inicjatorem przedsięwzięcia byli policjanci z  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów w Poznaniu. Stroje narciarskie obu zawodniczek zostały wystawione na licytację na portalu charytatywnym Allegro.

Pieniądze wylicytowane za strój Marit Bjoergen  w formie darowizny zostały przekazane Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

 Kwota za strój Justyny Kowalczyk trafiła do Polskiego Towarzystwa do Walki z Mukowiscydozą.

Podczas uroczystego przekazania strojów zwycięzcy obu licytacji obecni byli wszyscy beneficjenci aukcji w tym m.in. komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński. Zarząd Fundacji reprezentowała Halina Wieczur.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podziękował policjantom za podjęcie tej szlachetnej inicjatywy. Podkreślił, że wszelka działalność charytatywna a zwłaszcza ta związana z biegiem narciarskim  jest mu bardzo bliska. Zadeklarował też chęć udziału w kolejnych akcjach charytatywnych organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji.

Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach  bardzo serdecznie dziękuje mł. insp. Andrzejowi Wrzesińskiemu  i innym policjantom z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów w Poznaniu za to piękne przedsięwzięcie niosące pomoc i wsparcie podopiecznym naszej Fundacji.