Policjanci przekazali należne im zadośćuczynienie na szczytny cel

Sosnowieccy policjanci znieważeni przez młodego mężczyznę w trakcie interwencji przekazali otrzymane od niego zadośćuczynienie na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Kwota 5000 zł zasiliła konto fundacji. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wręczył funkcjonariuszom uroczyste podziękowania.

Podczas podjętej interwencji st. sierż. Mariusz Okrój i sierż. szt. Tomasz Kula zostali znieważeni przez jednego z mieszkańców Sosnowca. Zanim jednak sprawa doczekała się ostatecznego rozstrzygnięcia w Sądzie, sprawca zaproponował policjantom ugodę. Policjanci przystali na jego propozycję, pod warunkiem, że zaoferowana im kwota 5000 zł zostanie w całości przekazana na szczytny cel. Tak też się stało. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wpłynęły od sprawcy oficjalne przeprosiny dla funkcjonariuszy, a na konto wskazanej przez nich Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach kwota zadośćuczynienia. W odpowiedzi na ten wspaniały gest Fundacja wystosowała oficjalne podziękowania, które hojnym policjantom wręczył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu nadkom. Dariusz Koniak.

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny. Środki, które przeznacza na pomoc wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach pochodzą z różnych źródeł, a pomoc udzielana jest w formie: zapomóg materialnych i finansowych wdowom i sierotom po poległych policjantach, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych, stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach a także dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Źródło: KWP Katowice