Czwarty Charytatywny Bal Oficerski Policji

Czwarty Charytatywny Bal Oficerski Policji, pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk, z udziałem szczególnych gości honorowych odbył się 28 stycznia 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Istotą przedsięwzięcia było wsparcie działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Jak przypomniał to w swym przemówieniu nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, pierwszy policyjny bal odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Honory gospodarza pełnił ówczesny Komendant Główny Policji Państwowej płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz z żoną, która była głównym organizatorem przyjęcia. Pani komendantowa (w okresie przedwojennym żony, które zajmowały się domem, nazywano od stanowiska męża) dbała o dobrą atmosferę osób przybyłych na bal. W uroczystym balu udział brali przedstawiciele władz Polski, miasta Warszawy oraz wojska. Oficerowie Policji Państwowej całą zbiórkę pieniędzy przeznaczyli dla ubogich rodzin policyjnych, nad którymi pieczę miały żony policjantów. Szczytny cel, jakim kierowali się ówcześni organizatorzy balów, był również pretekstem do integracji środowiska policyjnych oficerów oraz ich rodzin.

28 stycznia 2017 roku, punktualnie o godzinie 20.00 licznie zebrani w Auli Kryształowej goście usłyszeli sygnał powitalny ogłaszający przybycie gospodarza IV Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji –  Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława Szymczyka wraz z małżonką Panią Małgorzatą Szymczyk, Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Balu. Następnie zgromadzeni wysłuchali listu Pani Beaty Szydło – Prezes Rady Ministrów, który został uroczyście odczytany przez Pana Pawła Szrota – sekretarza stanu, Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. Pan Jurgen Stock Sekretarz Generalny Interpolu i  Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński.

Bal rozpoczął się Polonezem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. W nawiązaniu do tradycji Policji Państwowej kiedy Komendant Główny Policji rozpoczynał bal charytatywny tańcząc w pierwszej parze, podobnie nadinsp. Jarosław Szymczyk z małżonką również poprowadzili tancerzy: zastępców komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, stołecznego, komendantów szkół, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi oraz artystami Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.

Dla zaproszonych gości przygotowano liczne występy znakomitych artystów takich jak Alicja Węgorzewska, Tomasz Barański i Waleria Żurawlewa, Andrzej Rybiński, Kacper Rybiński, oraz zespołu Blue Cafe. Wystąpiła również Pani Katarzyna Buda – podopieczna Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Goście balu tańczyli przy dźwiękach walców i standardów muzyki rozrywkowej, które w niezrównany sposób, świadczący o doskonałym przygotowaniu, grali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod dyrekcją insp. Janusza Trzepizura.

W trakcie Balu Przewodniczący Rady FPWiSPP – nadinsp. Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji – Ireną Zając zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz potrzeby fundacji, po której rozpoczęła się zbiórka na rzecz podopiecznych. Prowadzącymi zbiórkę byli nadinsp. Władysław Padło oraz Jakub Wesołowski – aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. W nawiązaniu do tradycji sięgającej Drugiej Rzeczypospolitej Czwarty Bal Oficerski Policji miał charakter stricte charytatywny, z przeznaczeniem całego dochodu na realizację statutowych celów Fundacji.

Wśród przedmiotów na zbiórkę znalazły się dary przekazane przez parę prezydencką Panią Agatę Kornhauser-Dudę i Pana Andrzeja Dudę, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Szefa BBN, Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, oraz Komendanta Głównego Policji.

Podczas zbiórki zebrano rekordową kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138263,Czwarty-Charytatywny-Bal-Oficerski-Policji.html