Spotkanie wielkanocne Podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego

11 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne Podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego. Bliscy funkcjonariuszy poległych na służbie zostali zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Spotkanie które było okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. W trakcie spotkania insp. Robert Nowakowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wręczył Podopiecznym zapomogi pieniężne. Dla najmłodszych Podopiecznych Fundacji zostały przygotowane specjalne paczki świąteczne, ze środków przekazanych na ten cel przez Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W spotkaniu wzięli również udział komendanci miejscy i powiatowi z jednostek w których zamieszkują Podopieczni oraz podkom. Franciszek Mariusz Gawlik – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z Fundacją. Podopieczni zostali zapewnieni, że policjanci nigdy nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie. Małopolscy policjanci dają temu również wyraz wspierając Fundację przez przekazywanie „symbolicznej złotówki” ze swojego uposażenia. W ten sposób wspiera Fundację już blisko 3 tysiące funkcjonariuszy i pracowników Policji z garnizonu małopolskiego.

Na co dzień rodziny te, których w skali kraju jest 230 wspierane są przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, powołaną przez Komendanta Głównego Policji w 1997 roku. Celem fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Pozostawione żony i dzieci potrzebują wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego, aby uporać się z taką tragedią.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl