Podziękowania dla krwiodawców

W imieniu rodziny Pani Joanny Molak oraz Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które oddały krew oraz przygotowały zbiórki krwi dla Pani Joanny. 7 sierpnia w Warszawie w zbiórce zorganizowanej przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Komendy Stołecznej Policji ponad 20 osób oddało blisko 10 litrów krwi, a w Krakowie siedmiu policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji oddało łącznie 3150 ml krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten dar serca dla naszej mamy i jednocześnie wiceprezes Fundacji.

Joanna Molak od początku istnienia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest nie tylko jej wiceprezesem, ale i podopieczną. Jej mąż, policyjny pirotechnik, zginął w 1996 r. podczas próby neutralizacji ładunku wybuchowego. Pani Joanna od kilku lat choruje onkologicznie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy jej stan znacznie się pogorszył i potrzebne są transfuzje krwi grupy B Rh+.  

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim za rozpowszechnianie naszego apelu i za oddawanie krwi, najcenniejszego daru, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.