Łódzkie spotkanie wigilijne z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach

W pełnej życzliwości świątecznej atmosferze , I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp Tomasz Olczyk wspólnie z Kapelanem Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jackiem Syjudem, spotkali się dziś z rodzinami policjantów, którzy ponieśli śmierć w czasie pełnienia służby. Na podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach czekali szczególni pomocnicy Komendanta, którzy obdarowali gości prezentami.

Ten wyjątkowy czas Świąt  Bożego Narodzenia sprzyja spotkaniom przy wigilijnym stole. Jest to  trudny okres dla rodzin, w których policjanci ponieśli największą ofiarę i zginęli na służbie. Łódzcy funkcjonariusze oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nie zapominają o takich rodzinach. Przez cały rok chętnie wspierają finansowo Fundację, a w czasie świąt spotykają się, aby złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Na twarzach wszystkich pojawiły się uśmiechy, kiedy Niebieski Mikołaj wraz ze swoim dobrym znajomym wręczali  prezenty. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Głównego Fundacji : Irena Zając, Hanna i Zenon Parchimowicz oraz nadinspektor w stanie spoczynku Władysław Padło. Wszyscy zaproszeni goście serdecznie podziękowali Pani Wioletcie Skowyrze pełnomocnikowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do współpracy z Regionalnym Oddziałem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Wiolety podopieczni Fundacji mają świadomość, iż mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie łódzkich policjantów.

źródło: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/32199,Lodzkie-spotkanie-wigilijne-z-podopiecznymi-Fundacji-Pomocy-Wdowom-i-Sierotom-po.html