Spotkanie noworoczno – karnawałowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

W dniu 6 lutego 2020 roku Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach uczestniczyła w spotkaniu noworoczno – karnawałowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.

 Tradycyjnie podczas zabawy podopieczni ośrodka zaprezentowali program artystyczny oraz przekazali na pamiątkę spotkania własnoręcznie wykonany upominek. Ponadto, Fundacja otrzymała okolicznościowy album obrazujący osiemnastoletnią współpracę środowiska policyjnego z zuzelskim ośrodkiem.

Serdecznie dziękujemy za coroczne bardzo wzruszające spotkania, które niosą nie tylko radość ze wspólnego „bycia”, ale również dają możliwość dzielenia się życzliwością i empatią.

Kierownictwu i Społeczności Ośrodka życzymy wytrwałości w osiąganiu celów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych sukcesów i prawdziwych przyjaciół.