„Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi” pomógł w zebraniu środków finansowych na rzecz fundacji pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizowali „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi”. Małopolscy policjanci, pracownicy Policji oraz członkowie ich rodzin wykonali i przekazali ponad 700 ozdób świątecznych. Patronat honorowy akcji objął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji przy pomocy Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizowali „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi”. Patronat honorowy Akcji objął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – insp. Roman Kuster.

Celem tej użytecznej społecznie idei była integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Pandemia spodobała że, w porównaniu do lat poprzednich, zanotowano mniejsze wpływy finansowe na rzecz osób, które w szczególny sposób powinny być objęte przez społeczność policyjną opieką i troską. Tak zrodził się pomysł wielkanocnego kiermaszu, w ramach którego uzdolnieni artystycznie policjanci oraz pracownicy Policji, przygotowali i przekazali bezpłatnie wielkanocne ozdoby świąteczne.
 
Apel o wykonanie ozdób świątecznych na ten konkretnie cel spotkał się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczy przesłanie z całej Małopolski ponad 700 różnorodnych prac artystycznych wykonanych przez policjantów, pracowników Policji oraz członków ich rodzin.
 
Wystawione na kiermaszu rękodzieła  cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród pracowników i policjantów, którzy po wybraniu stroika, itp. rzeczy ,  wrzucali pieniądze do puszki na rzecz Fundacji.  W wyniku przeprowadzonej zbiórki na konto Fundacji przesłano ( stan na dzisiaj ) kwotę 10.467,55 zł i nie jest to ostateczna suma.
 
Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Takich rodzin w całym kraju jest 240. Realizacja tych celów następuje m.in. poprzez: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, organizowanie oraz dofinansowywanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i  obozach, przyznawanie pomocy finansowej oraz stypendiów na kształcenie.
Istotną kwestią w całym przedsięwzięciu jest promocja nowej maskotki Małopolskiej Policji przedstawiającej policjantkę. Jest to pierwsza w Polsce maskotka policyjna przedstawiająca kobietę, a jej imię – Polisia – zostało wybrane w zorganizowanym w zeszłym roku konkursie na imię.
 
Materiał pochodzi z: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/wydarzenia/9400,WIELKANOCNY-KIERMASZ-NIEBIESKICH-SERC-DOBROCZYNNOSCI-POLISI-POMOGL-W-ZEBRANIU-SR.html