Wspólne spotkanie dolnośląskich Policjantów z Podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Kilka dni temu na terenie Wrocławia zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. Przez kilka dni grupa 50 osób, przy udziale dolnośląskich funkcjonariuszy, odwiedziła nie tylko obiekty policyjne, ale przede wszystkich najciekawsze miejsca stolicy Dolnego Śląska.

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w ustawie o fundacjach. Celem działalności jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem służby policjanci, dlatego renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie, bowiem jej wysokość zależy od wysokości pensji policjanta. Fundacja powstała, aby pomóc tym, którzy podczas żałoby i po niej muszą samotnie zmagać się z prozą życia – opłacić rachunki, wychować i wykształcić dzieci, poddać się leczeniu, po prostu żyć. Nie mniej ważne są relacje z innymi osobami, które spotkała podobna tragedia, które wiedzą co to znaczy, kiedy mąż czy tata nie wraca z pracy do domu. Fundacja skupia i zapoznaje ze sobą zrzeszonych członków, umożliwiając kontakty i wzajemne wsparcie.

Obecnie pod opieką Fundacji jest około 250 rodzin – wdów i sierot po poległych w służbie policjantach z terenu całej Polski. Jej siedziba mieści się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. W każdym województwie jest powołany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji pełnomocnik ds. kontaktów z Fundacją. Jest to wyraz wyjątkowego zaangażowania i przychylności środowiska policyjnego. Zrozumienie dla działalności Fundacji okazywane przez kadrę kierowniczą, funkcjonariuszy i pracowników Policji jest szczególnie cenne. Dzięki temu Zarząd otrzymuje wsparcie w ramach organizacji przedsięwzięć z udziałem podopiecznych, ważnych uroczystości, w pozyskiwaniu środków na działalność statutową czy też w codziennej pracy. Od lat organizowane przez Fundację lub na jej rzecz spotkania uświetnia swoją obecnością Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Taka aktywność pozwala na promowanie misji na rzecz podopiecznych także poza formacją. Wspólnota działania pozwala wierzyć, że wsparcie rodzin policjantów, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca, będzie nadal możliwe.

W garnizonie dolnośląskim mamy 23 rodziny objęte wsparciem Fundacji w tym 15 sierot uczących się w wieku do 25 roku życia. Ze wszystkimi rodzinami utrzymywany jest stały kontakt, pełnomocnik reaguje na wszystkie informacje o bieżących potrzebach czy koniecznej pomocy lub wsparciu.

Od lat działalność Fundacji można wspierać poprzez:

  • złożenie u pracodawcy oświadczenia zawierającego prośbę o comiesięczne potrącenia określonej kwoty ze swojego uposażenia na rzecz Fundacji,
  • złożenie wniosku o przekazanie na rzecz Fundacji zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych policjantów,
  • zlecenie stałe w banku, w którym posiadamy konto,
  • włożenie datku pieniężnego do puszek – podczas trwania zbiórki publicznej,
  • dokonanie dobrowolnej wpłaty na konto bankowe Fundacji: PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
  • przekazanie 1,5% podatku przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Wraz z początkiem roku grupa 50 wdów po poległych policjantach odwiedziła Wrocław. Dzięki uprzejmości wielu osób możliwe było odwiedzenie najciekawszych punktów turystycznych Wrocławia. Przy udziale Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do współpracy z Fundacją kobiety mogły zobaczyć nie tylko gmach komendy wojeódzkiej i jednostek podległych, ale przede wszystkim odkryć walory pięknego rejonu. W Izbie Pamięci znajdującej się w siedzibie dolnośląskiej Policji kobiety spotkały się z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłem Półtorzyckim, po czym wspólnie uczcili pamięć po poległych na służbie policjantach składając znicze i kwiaty pod tabliczkami epitafijnymi.