Kontakt

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

02-514 Warszawa 12
ul. Puławska 148/150

tel.: 47 72 121 20
tel.: 47 72 148 21
faks: 47 72 121 04

e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl