Posiedzenie Zarządu Fundacji 20 maja 2014

W dniu 20 maja 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 4 podania. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał pomoc dotyczącą:

– pomocy socjalnej – 2 podania

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 1 prośba

– ochrony zdrowia – 1 wniosek.

W drugiej części posiedzenia omówiono stan przygotowań do akcji LATO 2014 organizowanej dla podopiecznych Fundacji oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.