Posiedzenie Zarządu Fundacji 7 maja 2014

W dniu 7 maja 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 2 podania. Dotyczyły pomocy socjalnej i zostały rozpatrzone pozytywnie.

Głównym tematem spotkania była akcja LATO 2014 organizowana dla podopiecznych Fundacji. Analizie poddano listy uczestników wyjazdów oraz wskazano osoby odpowiedzialne za poszczególne turnusy.

Omówiono również udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.