Posiedzenie Zarządu Fundacji 1 lipca 2014

W dniu 1 lipca 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 8 podań. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał pomoc dotyczącą:

– pomocy socjalnej – 5 podań

– zdobywania wykształcenia i wiedzy – 3 prośby.

W drugiej części posiedzenia omówiono przebieg akcji LATO 2014 oraz stan przygotowań do udziału podopiecznych Fundacji w uroczystościach związanych z obchodami Święta Policji.