Nowa siedziba Fundacji Pomocy Wdowom Sierotom po Poległych Policjantach

Obchody tegorocznego Święta Policji okazały się doskonałą okazją do uroczystego otwarcia nowej siedziby Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji, Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. Władysław Padło i podopieczna Fundacji, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Prezesowi Zarządu Fundacji Irenie Zając, gen. insp. Marek Działoszyński wręczył symboliczny klucz.

Otwarcie nowej siedziby Fundacji było ostatnim etapem piątkowych uroczystości, które odbyły się w Komendzie Głównej Policji.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach tak jak do tej pory będzie miała swoją siedzibę w budynku KGP przy ulicy Puławskiej w Warszawie. Od dzisiaj będą to jednak inne, większe i odremontowane pomieszczenia.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał nadinsp. Władysław Padło – Przewodniczący Rady Fundacji – Nie zapominamy o wszystkich tych, którzy zostali opuszczeni przez tych, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Od 16 już lat wspieramy i pomagamy rodzinom i ich bliskim. Cieszymy się, że Komendant Główny Policji rozumie tę sytuację i pomaga nam na ile to możliwe.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, gen. insp. Marek Działoszyński, nadinsp. Władysław Padło oraz jedna z podopiecznych Fundacji, wspólnie przecięli wstęgę. Od Komendanta Głównego Policji, Prezes Fundacji otrzymała symboliczny klucz. Irena Zając powiedziała – Mam nadzieję, że ta nowa siedziba będzie tak samo dobra dla działań fundacji i mam nadzieję, że dalej będziemy mogli wspierać naszych podopiecznych.

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały z tragicznych w skutkach zdarzeń: zaczęła rosnąć liczba policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.                     

Na polecenie nadinspektora Jerzego Stańczyka, ówczesnego Komendanta Głównego Policji, zaczęto gromadzić informacje o materialnych warunkach osieroconych rodzin. W gmachu Komendy Głównej Policji powstała Tablica i Księga Pamięci ku czci poległych policjantów.

W 1997 roku podjęto próbę powołania Fundacji, której akt notarialny został podpisany przez Komendanta Głównego Policji nadinspektora Marka Papałę. 21 lipca, podczas  obchodów Święta Policji, ogłosił on powołanie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zarejestrowanie Fundacji nastąpiło w dniu 13 listopada 1997 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Od samego początku nie brakowało ludzi dobrej woli, niosących pomoc Fundacji. Od 9 stycznia 2006 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala przyjmować darowizny odpisu podatkowego w wysokości 1%. To dzięki otwartym sercom wielu darczyńców, Fundacja otrzymuje środki, będące podstawą funkcjonowania Fundacji.

pt, mw, fundacjapolicja.pl, foto: Marek Krupa

źródło: www.policja.pl

Projektem wnętrz zajęła się podopieczna Fundacji, Marta Babienko.