I Bal Charytatywny Policji województwa warmińsko-mazurskiego

W minioną sobotę, 8 listopada, w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbył się I Bal Charytatywny Policji województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki tej inicjatywie na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach trafi kwota 10.000 zł.  Środki te będą finansowym wsparciem rodzin po poległych w służbie policjantach.

Więcej na http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/4884,dok.html