Posiedzenie Zarządu Fundacji 13 grudnia 2014

W dniu 13 grudnia 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrzono 11 podań. Po analizie wniosków, Zarząd Fundacji przyznał pomoc dotyczącą:

– pomocy socjalnej – 8 podań

– zdobywania wiedzy i wykształcenia – 2 prośby

– ochrony zdrowia – 1 wniosek

W drugiej części posiedzenia omówiono udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.