Spotkanie z rodzinami poległych policjantów

W środę (17 lutego br.) z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach podinsp. Anny Kołodziejczak-Milewskiej, odbyło się spotkanie z rodzinami poległych policjantów województwa lubuskiego.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Pana mł. insp. Jarosława Janiaka do siedziby Komendy przybyły wdowy po poległych policjantach województwa lubuskiego, Pani mł. insp. w stanie spoczynku Halina Wieczur – członek zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pani Anna Hilaruk – przedstawiciel Fundacji, Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp., Komendanci Powiatowi Policji ze Wschowy, Sulęcina, Nowej Soli, Słubic i Żar, podinsp. Sławomir Kostiuszko – przewodniczący ZW NSZZ policjantów woj. lubuskiego, Pan Roman Cierach – Przewodniczący Komisji Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Pani Katarzyna Jarocka.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosław Janiak zapewnił, że rodziny poległych policjantów woj. lubuskiego zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., nie zostaną pozostawione bez opieki i drzwi Komendy są dla nich zawsze otwarte.

Rodziny poległych policjantów woj. lubuskiego otrzymały z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosława Janiaka „listy pamięci”, a od przedstawicieli Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach upominki.

 

Przygotowała: Katarzyna Komorowska – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.

źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/15235,Spotkanie-z-rodzinami-poleglych-policjantow.html