Spotkanie z rodzinami poległych na służbie policjantów województwa lubuskiego

Spotkanie z rodzinami poległych na służbie policjantów województwa lubuskiego – Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 29.10.2016 r.

29 października 2016 r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie Mszą Święta uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy województwa  lubuskiego.

Msza Święta rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. dr Józef  Tomiak – Kustosz Sanktuarium w Rokitnie, a homilię wygłosił ks. kan. Jerzy Piasecki, kapelan lubuskiej Policji. W Eucharystii uczestniczyły rodziny poległych na służbie lubuskich policjantów. Obecni byli także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz, policjanci i pracownicy lubuskiej Policji oraz przedstawiciele NSZZ policjantów woj. lubuskiego i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W tym samym dniu z inicjatywy Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Anny Kołodziejczak-Milewskiej, która jednocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, odbyło się spotkanie Kierownictwa lubuskiej Policji z rodzinami poległych na służbie policjantów. Podczas spotkania I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz podkreślił, że jesteśmy jedną policyjną rodziną, a naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy stojąc na straży bezpieczeństwa, honoru i prawa pozostali na wiecznej służbie. Dlatego tak ważne dla nas jest utrzymywanie kontaktu z rodzinami policjantów, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca. Wyrażając szacunek dla bliskich naszych kolegów insp. Krzysztof Sidorowicz zapewnił, że ich rodziny zawsze mogą liczyć na wsparcie środowiska policyjnego.

Dzięki życzliwości Kustosza Sanktuarium w Rokitnie ks. kan. dr Józefa  Tomiaka uczestnicy spotkania mogli również spędzić czas w wyjątkowym miejscu – Kalwarii Rokitniańskiej.