KWP Kraków: Spotkanie opłatkowe z podopiecznymi fundacji

18 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego. Bliscy funkcjonariuszy poległych na służbie zostali zaproszeni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Niestety, nadinsp. Krzysztof Pobuta nie mógł uczestniczyć w  całym spotkaniu opłatkowym i po złożeniu życzeń świątecznych udał się na naradę służbową z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji do Katowic, podsumowującą operację policyjną COP 24.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. W trakcie spotkania podopiecznym wręczono zapomogi pieniężne oraz specjalne paczki świąteczne przygotowane przez Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także paczki z kosmetykami przekazanymi Fundacji w formie darowizny przez firmę Bielenda. Najmłodsi podopieczni otrzymali specjalnie przygotowane dla nich prezenty, które zostały ufundowane przez Zarząd NSZZP woj. małopolskiego.

W spotkaniu uczestniczył również ksiądz dr Paweł Mielecki – duszpasterz małopolskiej Policji, asp. szt. Konrad Nowaczek – Wiceprzewodniczący Zarządu NSZZP woj. małopolskiego, komendanci miejscy i powiatowi z jednostek Policji, na terenie działania których zamieszkują podopieczni, podinsp. Ewa Tondos – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie oraz kom. Franciszek Mariusz Gawlik – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z Fundacją. Podopieczni zostali zapewnieni, że policjanci nigdy nie zapomną o swoich kolegach, a ich rodziny mogą zawsze liczyć na pomoc i wsparcie. Małopolscy policjanci dają temu również wyraz wspierając Fundację przez przekazywanie „symbolicznej złotówki” ze swojego uposażenia. W ten sposób wspiera Fundację już blisko 3 tysiące funkcjonariuszy i pracowników Policji z garnizonu małopolskiego.

W całym kraju jest około 240 rodzin  wspieranych przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, powołaną przez Komendanta Głównego Policji w 1997 roku. Celem fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Pozostawione żony i dzieci potrzebują wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego, aby uporać się z taką tragedią.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-z-podopiecznymi-fundacji