Wielkanocne spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Kilkadziesiąt osób, podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, wzięło udział w spotkaniu wielkanocnym, które odbyło się 15 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pod opieką stowarzyszenia znajduje się obecnie około 240 rodzin w całym kraju. Udział w wielkanocnym spotkaniu wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski, Irena Zając – prezes fundacji oraz członkowie zarządu – mł. insp. Barbara Żebrowska (wiceprezes) i Zenon Parchimowicz (sekretarz). Całość przedsięwzięcia przygotowała Wioletta Skowyra – pełnomocnik KWP w Łodzi do kontaktów z fundacją. Symbolicznego poświęcenia pokarmów dokonał ks. ppor. Jacek Syjud – kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi. Na zakończenie podopieczni fundacji otrzymali okolicznościowe upominki.

Misja i cele

Rolą fundacji istniejącej od 21 lat jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Cele te realizowane są poprzez przyznawanie zapomóg materialnych i finansowych oraz stypendiów naukowych sierotom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z funduszy stowarzyszenia organizowane są również kolonie letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży, a także dofinansowywane koszty leczenia i rehabilitacji.

Dla wielu podopiecznych uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez fundację jest szansą na oderwanie się od codziennych problemów.

– Dzięki temu, że spotykam się ludźmi, którzy podobnie jak ja stracili bliską osobę – męża, ojca, udało mi się wyjść z żałoby i na nowo stanąć na nogi. To oni przywrócili mi chęć do życia i sprawili, że znów uwierzyłam w siebie – mówi pani Ania, której mąż zmarł na służbie w wieku zaledwie 43 lat.

Policyjna „rodzina” fundacji trzyma się razem, a jej podopieczni chętnie biorą udział w organizowanych przez zarząd przedsięwzięciach. Jak się okazuje, młode pokolenie nierzadko decyduje się również na związanie swojej przyszłości zawodowej z formacją, wstępując do Policji.

Przekaż 1% z podatku

Fundusze na działalność fundacji pochodzą w dużym stopniu z dobrowolnych składek, nie tylko od osób związanych ze środowiskiem policyjnym, ale również tych, którym leży na sercu dobro podopiecznych stowarzyszenia.

– Spływa do nas bardzo wiele zgłoszeń odnośnie organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu zebranie funduszy na działalność fundacji – począwszy od zbiórek charytatywnych, na różnego rodzaju biegach i przedsięwzięciach sportowych kończąc – mówi Irena Zając, prezes zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć podopiecznych fundacji mogą przekazać na jej rzecz 1 procent podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS stowarzyszenia – 0000101309.

źródło: http://www.lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/36202,Wielkanocne-spotkanie-podopiecznych-Fundacji-Pomocy-Wdowom-i-Sierotom-po-Polegly.html