Ku pamięci gen. Marka Papały

25 czerwca br. minęły 22 lata od tragicznej śmierci byłego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papały, założyciela Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Generał Marek Papała kierował polską Policją od 3 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r. Zamordowany został strzałem z pistoletu 25 czerwca 1998 r. w Warszawie przed blokiem, gdzie mieszkał wraz z rodziną. Okoliczności jego śmierci do tej pory nie zostały
w pełni wyjaśnione.

Dla Fundacji Komendant Papała to postać szczególna. To właśnie dzięki Jego wsparciu i przychylności mogliśmy w 1997 roku rozpocząć naszą działalność. Zadania, cele
i zasady działania organizacji Założyciel określił w Statucie. Wolą Fundatora było, aby fundusze na działalność Fundacji pochodziły od dobrowolnych darczyńców, jako wyraz ofiarności  i empatii społeczeństwa.

W rocznicę śmierci Pana Generała, Przewodniczący Radu Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz Prezes Zarządu Fundacji Irena Zając, uczcili Jego pamięć składając kwiaty na grobie na warszawskich Powązkach.