Wspomnienie pośmiertne nadinsp. M. Papały

„Czasami odchodzą dobrzy ludzie

Co nam pomogli w życiu wiele

I próżno wtedy pytać Boga

Czemu odchodzą przyjaciele …”

 

w 23 rocznicę śmierci nadinsp. Marka Papały – Komendanta Głównego Policji

oraz Wielkiego Przyjaciela Funcacji Pomocy Wdowom i Sierotom  po Poległych Policjantach

oddajemy cześć Jego pamięci!

 

Rada, Zarząd i Podopieczni

Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach