Wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Już po raz czwarty Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wsparło Stowarzyszenie TAK, Kraków – wraz z pozostałymi współorganizatorami VI edycji wyścigu rowerowego Tour de Cracovia, który odbył się w dniu 11 września 2021 roku w Więcławicach Dworskich.

Policjanci wraz z członkami Stowarzyszenia Tak W tym roku zgodnie z regulaminem, każdy z uczestników wyścigu dokonał wpłaty „muszelki charytatywnej” w wysokości 30,00 na wsparcie Fundacji.

Symboliczny bon w kwocie 6480,00 PLN odebrali od organizatorów wyścigu: mł. insp. Barbara Żebrowska – Wiceprezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach i nadkom. Franciszek Mariusz Gawlik – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Nie jest to ostateczna kwota, która zasili konto Fundacji, zapewne będzie ona jeszcze większa, gdy doliczone zostaną wszystkie dodatkowe wpłaty startowe i pieniądze zebrane w trakcie zbiórki pieniężnej.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach opiekuje się rodzinami policjantów, którzy zginęli na służbie. Aktualnie Fundacja w skali kraju wspiera około 240 rodzin.