Posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

16 listopada 2021 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, poświęcone podsumowaniu ósmej kadencji Zarządu Fundacji.

Zebranie prowadził przewodniczący Rady Fundacji, nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło. 

Prezes Zarządu Fundacji, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając przedstawiła sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu, które zostało pozytywnie ocenione i jednomyślnie przyjęte przez Radę Fundacji. 

Po udzieleniu skwitowania obecnemu Zarządowi, dokonano wyboru Zarządu Fundacji a IX kadencję. 

Powołano Zarząd w składzie:

  • mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes
  • mł. insp. Barbara Żebrowska – wiceprezes
  • mł. insp. w st. spocz. Zenon Parchimowicz – sekretarz
  • mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur – członek
  • mł. insp. Paweł Dudkowski – członek

Ważnym punktem obrad było omówienie spraw bieżących, w tym przypadający w przyszłym roku jubileusz XXV-lecia powstania Fundacji, a także kwestię objęcia opieką Fundacji rodzin po zmarłych policjantach w czasie trwania stosunku służbowego. Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają misję i cele Fundacji, organizując i uczestnicząc w różnego rodzaju przedsięwzięciach charytatywnych, beneficjantami których są podopieczne rodziny, jak również angażując się w działania promujące fundacyjną działalność.