Bożonarodzeniowy Kiermasz Niebieskich Serc – zebrano prawie 8200 zł

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie oraz Małopolski Zarząd Wojewódzki i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji zorganizował w dniach 13-17 grudnia 2021 r. na terenie KWP w Krakowie „Bożonarodzeniowy Kiermasz Niebieskich Serc” pod patronatem nadinsp. Michała Ledziona Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Celem tej użytecznej społecznie idei była integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W ramach powyższego projektu uzdolnieni artystycznie pracownicy i funkcjonariusze Policji, przygotowali bezpłatnie ozdoby świąteczne z przeznaczeniem na kiermasz. Nasz apel spotkał się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczy przesłanie z całej Małopolski ponad 500 różnorodnych prac artystycznych wykonanych przez policjantów, pracowników Policji oraz członków ich rodzin. Policjanci i pracownicy odwiedzający kiermasz przekazali w sumie kwotę 8189 zł na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zgodnie z celem statutowym Fundacja w naszym województwie wspiera aktualnie 8 wdów i 3 sieroty po policjantach z takich jednostek jak: Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, KMP w Tarnowie, KMP w Nowym Sączu, KPP w Miechowie, KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP w Suchej Beskidzkiej, KPP w Zakopanem, Centralne Biuro Śledcze Policji. W skali kraju ze wsparcia Fundacji korzysta 240 rodzin.