Życzenia z okazji Świąt Wielkanocy

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzy
by ten wyjątkowy świąteczny czas był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym wiosennym nastroju