Krysia

Nigdy nie zapominamy o bliskich naszych kolegów i koleżanek, którzy w służbie oddali to, co najcenniejsze. W środę 24 sierpnia, z okazji 18. urodzin, książeczkę oszczędnościową od Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach otrzymała Krysia Struj.

To była niewielka, ale niezwykle miła uroczystość. Mł. insp. w st. spocz. Irena Zając oraz nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło wręczyli drugiej córce tragicznie zmarłego podkom. Andrzeja Struja książeczkę oszczędnościową ze środkami, które Fundacja zebrała niegdyś w ramach zbiórki wśród życzliwych darczyńców na pomoc dzieciom bohaterskiego funkcjonariusza. Wszystkie zebrane wówczas środki i darowizny zostały podzielone na dwie równe części i założono dwie książeczki oszczędnościowe – dla dwóch córek policjanta. Książeczki te były zdeponowane w Banku PKO BP do czasu osiągnięcia przez dzieci 18 lat. W ubiegłym roku starsza córka otrzymała już swoją książeczkę, a obecnie druga.

Ojciec dziewczynek, podkomisarz Andrzej Struj pełnił służbę ukierunkowaną na zatrzymywanie „na gorącym uczynku” sprawców szczególnie uciążliwych społecznie przestępstw pospolitych — złodziei samochodów, włamywaczy oraz sprawców rozbojów. Brał udział w zabezpieczeniach wizyt przedstawicieli najwyższych władz państwowych, masowych imprez sportowych, uroczystości państwowych oraz manifestacji i zgromadzeń publicznych.

10 lutego 2010 r., podczas ostatniego dnia urlopu wypoczynkowego podjął interwencję w stosunku do mężczyzn, którzy niszczyli środek lokomocji miejskiej, powodując tym zagrożenie życia i zdrowia pasażerów. Podczas zdarzenia podkom. Andrzej Struj został ugodzony przez jednego z napastników nożem w klatkę piersiową. W wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł po przewiezieniu do szpitala.

źródło: policja.pl