Podziękowania dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pucku za długoletnią pomoc i wsparcie

Komenda Powiatowa Policji w Pucku już od kilku lat wspiera podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W ramach podziękowania za dotychczasowe działania na rzecz Fundacji, za wieloletnie zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, w imieniu podopiecznych, przedstawicielka Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pani Halina Wieczur, złożyła podziękowania na ręce Pani Komendant Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Dzisiaj, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pucku, Pani Halina Wieczur, przedstawicielka Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, złożyła na ręce Pani Komendant podinsp. Beaty Nienadowskiej, serdeczne podziękowania dla wszystkim policjantów i pracowników Policji, którzy wspierają misję i cele fundacji, organizując, uczestnicząc i angażując się w coroczne, wakacyjne spotkania z podopiecznymi. Podkreśliła zaangażowanie puckich mundurowych, które od lat nie słabnie.

Bardzo miłym elementem spotkania było wręczenie Pani Komendant statuetki oraz ręcznie wykonanych laurek przez podopiecznych fundacji. To symbole uznania szczególnego wkładu puckich mundurowych we wsparcie fundacji.

​Życzymy  wszystkim podopiecznym fundacji dużo dobrych, pomyślnych dni oraz uśmiechu, a także jeszcze wielu spełnionych marzeń.