Szkolenie dla pełnomocników

W dniach 15 – 19 kwietnia 2024 roku odbyło się szkolenie pełnomocników komendantów wojewódzkich / stołecznego Policji ds. Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Uczestników szkolenia powitała prezes Zarządu Fundacji mł. insp. w st. spocz. Irena Zając

oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło.

I. Szkolenie ukierunkowane było na zagadnienia dotyczące wspierania rodzin funkcjonariuszy Policji w sytuacjach wysoce traumatycznych.

Tematy to m. in.:

  • pierwsza pomoc emocjonalna (zadania z zakresu pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia, zachowania w sytuacjach traumatycznych),
  • przeciwdziałanie syndromowi traumatycznemu (potrzeby osób pokrzywdzonych zdarzeniem),
  • zachowania osoby udzielającej pomocy,
  • sposoby radzenia sobie ze stresem,
  • niestandardowe sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Wykłady połączone były z warsztatami oraz ćwiczeniami.

Szkolenie prowadziła Pani Anna Magdalena Czokajło, specjalista psycholog kliniczny, trener umiejętności społecznych.

II. Drugi blok tematyczny to: Nawyki żywieniowe XXI wieku a nasze zdrowie.
Poprowadziła je Pani Emilia Janiszewska – pełnomocnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

III. Prezes Fundacji omówiła problematykę związaną z bieżącą działalnością Fundacji oraz planami na przyszłość.

IV. Pełnomocnicy podzielili się doświadczeniami z realizacji działań na rzecz podopiecznych na terenie swoich województw.

Szkolenie pełnomocników koordynowała organizacyjnie mł. insp. Barbara Żebrowska – wiceprezes Zarządu Fundacji.