LATO 2013

Uprzejmie informujemy podopiecznych fundacji (wdowy i sieroty), że wszelkie zapytania lub zgłoszenia udziału w  letnim wypoczynku prosimy kierować do biura Fundacji:

telefonicznie – 22 6012120

faksem – 22 6012104

e-mail: biuro@fundacjapolicja.pl , fpwisppp@policja.gov.pl

lub pisemnie na adres Fundacji.