Posiedzenie Zarządu Fundacji

W dniu 26 lutego 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, na którym rozpatrywane były prośby podopiecznych Fundacji. Rozpatrzono 34 wnioski, w tym:

  • Uchwałą Zarządu przyznano 25 zapomóg finansowych: najwięcej, bo 12 dotyczyło pomocy związanej ze zdobywaniem wykształcenia i wiedzy (dofinansowanie kosztów czesnego, kursu na prawo jazdy, zakup komputera);  w 7 przypadkach  przyznano refundację kosztów leczenia, zabiegów medycznych, zakupu leków i okularów oraz leczenia sanatoryjnego; przyznano także 6 zapomóg socjalnych,
  • 5 podań dotyczyło wyjazdów wypoczynkowo-zdrowotnych organizowanych przez Fundację,
  • w 4 przypadkach wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

W drugiej części posiedzenia podsumowana została akcja wypoczynku zimowego dla podopiecznych. W okresie od 31 stycznia do 20 lutego w dwóch turnusach w Białce Tatrzańskiej wypoczywało łącznie 42 osoby. Omówiono plany wypoczynku letniego dla rodzin oraz udział przedstawicieli Zarządu Fundacji w najbliższych uroczystościach i wydarzeniach.