Uroczystości rocznicowe ku czci poległych w Magdalence policjantów

„Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa”.

Wisława Szymborska

W dniu 6 marca 2013r. minęło 10 lat od tragicznie zakończonych działań bojowych mających na celu zatrzymanie poszukiwanych niebezpiecznych przestępców w Magdalence pod Warszawą. Zginęło dwóch policjantów, a kilkunastu zostało rannych. Rotę Ślubowania  do końca wypełnili nadkom. Marian SZCZUCKI oraz podkom. Dariusz MARCINIAK. Pamiętają o nich przełożeni, koleżanki i koledzy.

Nocą z 5 na 6 marca 2013r. funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, a także władze samorządowe oraz społeczność Gminy Lesznowola i Magdalenki złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym to zdarzenie.

Natomiast w dniu 6 marca o godz. 11.00 w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych odbyły się oficjalne uroczystości, w których brał udział Minister Spraw Wewnętrznych Pan Bartłomiej Sienkiewicz oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Powrót do tamtych chwil wywołał wiele wspomnień i wzruszeń wśród emerytowanych i czynnych w służbie funkcjonariuszy i pracowników BOA KGP obecnych na spotkaniu. O duchową opiekę nad zmarłymi w swojej modlitwie prosił Kapelan Komendy Głównej Policji ks. Jan Kot S.A.C.

Kwiaty przed Tablicą Pamięci złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych, któremu towarzyszył Komendant Główny Policji, funkcjonariusze i pracownicy Biura Operacji Antyterrorystyczny, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Dowódca JW GROM, Dowódca Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Szef Ochrony Ambasady Izraela, Przewodniczący Regionu IPA CBŚ, delegacje Samodzielnych Pododdziałów oraz Sekcji Antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji z całego kraju oraz indywidualni uczestnicy spotkania.

W imieniu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wiązankę kwiatów złożyły Prezes Zarządu Fundacji Pani Irena Zając oraz Skarbnik Zarządu Fundacji Pani Halina Wieczur.

Szczególnego charakteru uroczystości nadała obecność pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Policji, posterunku honorowego wystawianego przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie   i BOA KGP oraz sygnalisty i werblisty z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji Komendy Stołecznej Policji.

Wspominanie takich wydarzeń, choć bolesne, pozwoli zachować od zapomnienia…

 więcej informacji na stronie www.policja.pl